آهنگ های ترکمنی جدید و شاد

دانلود آهنگ جدید Bagtjan Achilov به نام Yar Yar

 • 11:39
 • 61  بازدید

دانلود آهنگ جدید Bagtjan Achilov به نام Yar Yar

دانلود آهنگ جدید باخت جان آچیل اف به نام یار یار

دانلود آهنگ جدید Bagtjan Achilov به نام Yar Yar

دانلود آهنگ جدید Mustafo Bayramov به نام Gelin Geldi

 • 11:29
 • 56  بازدید

دانلود آهنگ جدید Mustafo Bayramov به نام Gelin Geldi

دانلود آهنگ ترکمنی مصطفی بایرام اف به نام گلین گلدی

دانلود آهنگ جدید Mustafo Bayramov به نام Gelin Geldi

دانلود آهنگ جدید Arslan Nuryyew به نام Bolay Gelin

 • 11:17
 • 86  بازدید

دانلود آهنگ جدید Arslan Nuryyew به نام Bolay Gelin

دانلود آهنگ ترکمنی ارسلان نوری اف به نام بولای گلین

دانلود آهنگ جدید Arslan Nuryyew به نام Bolay Gelin

آهنگ جدید Mustafo Bayramov به نام Ermeni Gyz

 • 9:51
 • 57  بازدید

آهنگ جدید Mustafo Bayramov به نام Ermeni Gyz

آهنگ ترکمنی جدید مصطفی بایرام اف به نام ارمنی قیز

آهنگ جدید Mustafo Bayramov به نام Ermeni Gyz

آهنگ ترکمنی جدید Resul Geldiyew به نام Yalanchy Aynam

 • 17:09
 • 260  بازدید

آهنگ ترکمنی جدید Resul Geldiyew به نام Yalanchy Aynam

دانلود آهنگ ترکمنی رسول گلدی اف به نام یالانچی آینام

آهنگ ترکمنی جدید Resul Geldiyew به نام Yalanchy Aynam

آهنگ ترکمنی Hemra Rejepow به نام Mergen Aygozel

 • 17:04
 • 162  بازدید

آهنگ ترکمنی Hemra Rejepow به نام Mergen Aygozel

دانلود آهنگ ترکمنی همراه رجب اف به نام مرجن و آی گوزل

آهنگ ترکمنی Hemra Rejepow به نام Mergen Aygozel

دانلود آهنگ ترکمنی Batyr Muhammedow به نام Senin Gulkin

 • 17:01
 • 137  بازدید

دانلود آهنگ ترکمنی Batyr Muhammedow به نام Senin Gulkin

دانلود آهنگ ترکمنی باتیر محمد اف به نام سنین گولکین

دانلود آهنگ ترکمنی Batyr Muhammedow به نام Senin Gulkin

آهنگ ترکمنی Resul Geldiyew به نام Aygozelim

 • 22:39
 • 126  بازدید

آهنگ ترکمنی Resul Geldiyew به نام Aygozelim

آهنگ ترکمنی رسول گلدی اف به نام آی گوزلیم

آهنگ ترکمنی Resul Geldiyew به نام Aygozelim

دانلود آهنگ ترکمنی Masoud Mofidi به نام Tapdym

 • 22:35
 • 71  بازدید

دانلود آهنگ ترکمنی Masoud Mofidi به نام Tapdym

دانلود آهنگ ترکمنی مسعود مفیدی به نام تاپدیم

دانلود آهنگ ترکمنی Masoud Mofidi به نام Tapdym

دانلود آهنگ ترکمنی Eziz Nazarov به نام Yarimey

 • 22:32
 • 149  بازدید

دانلود آهنگ ترکمنی Eziz Nazarov به نام Yarimey

دانلود آهنگ ترکمنی عزیز نظر اف به نام یارم ای

دانلود آهنگ ترکمنی Eziz Nazarov به نام Yarimey