سایر خواننده ها

دانلود آهنگ جدید Batyr Guyjov به نام Aynam

 • 19:40
 • 51  بازدید

دانلود آهنگ جدید Batyr Guyjov به نام Aynam

دانلود آهنگ جدید Batyr Guyjov به نام Aynam

دانلود آهنگ جدید Jamshid Halmyradow به نام Maralym

 • 3:40
 • 44  بازدید

دانلود آهنگ جدید Jamshid Halmyradow به نام Maralym

دانلود آهنگ جدید جمشید حالمراد اف به نام مارالیم

دانلود آهنگ جدید Jamshid Halmyradow به نام Maralym

دانلود آهنگ جدید Batyr Guyjov به نام Ruxsat Ber

 • 22:19
 • 45  بازدید

دانلود آهنگ جدید Batyr Guyjov به نام Ruxsat Ber

دانلود آهنگ جدید Batyr Guyjov به نام Ruxsat Ber

دانلود آهنگ ترکمنی Dilshat Nurmatov به نام Guncha

 • 16:22
 • 101  بازدید

دانلود آهنگ ترکمنی Dilshat Nurmatov به نام Guncha

دانلود آهنگ ترکمنی دلشاد نورماد اف به نام غونچا

دانلود آهنگ ترکمنی Dilshat Nurmatov به نام Guncha

دانلود آهنگ ترکمنی Azamat Omonov به نام Bahorim

 • 21:37
 • 91  بازدید

دانلود آهنگ ترکمنی Azamat Omonov به نام Bahorim

دانلود آهنگ ترکمنی عظمت امان اف به نام بهاریم

دانلود آهنگ ترکمنی Azamat Omonov به نام Bahorim

دانلود آهنگ ترکمنی Dilshat Nurmatov به نام Gezmerin Yeke

 • 17:19
 • 336  بازدید

دانلود آهنگ ترکمنی Dilshat Nurmatov به نام Gezmerin Yeke

دانلود آهنگ ترکمنی  دلشاد نورماداف به نام گزمرین یکه

دانلود آهنگ ترکمنی Dilshat Nurmatov به نام Gezmerin Yeke

دانلود آهنگ ترکمنی Azamat Omonov به نام Tamam Tamam

 • 22:24
 • 175  بازدید

دانلود آهنگ ترکمنی Azamat Omonov به نام Tamam Tamam

دانلود آهنگ ترکمنی آزامات امان اف به نام تامام تامام

دانلود آهنگ ترکمنی Azamat Omonov به نام Tamam Tamam

دانلود آهنگ ترکمنی Dayanch Aydogdyyev به نام Aýrylyk

 • 23:30
 • 145  بازدید

دانلود آهنگ ترکمنی Dayanch Aydogdyyev به نام Aýrylyk

دانلود آهنگ ترکمنی دایانچ آی دوغدی اف به نام آیرلیک

دانلود آهنگ ترکمنی Dayanch Aydogdyyev به نام Aýrylyk

دانلود آهنگ ترکمنی Atamurat Begjanov به نام Men Seni Soyan

 • 18:26
 • 411  بازدید

دانلود آهنگ جدید Atamurat Begjanov به نام Men Seni Soyan

دانلود آهنگ ترکمنی آتا مراد بیگ جان اف به نام من سنی سویان

دانلود آهنگ جدید Atamurat Begjanov به نام Men Seni Soyan

دانلود آهنگ ترکمنی Begench Ashyrow به نام Yar

 • 22:20
 • 343  بازدید

دانلود آهنگ ترکمنی Begench Ashyrow به نام Yar

دانلود آهنگ ترکمنی بگنچ آشیراف به نام یار

دانلود آهنگ ترکمنی Begench Ashyrow به نام Yar