آهنگ های ترکمنی خواننده های ازبک

دانلود آهنگ جدید Batyr Guyjov به نام Aynam

 • 19:40
 • 51  بازدید

دانلود آهنگ جدید Batyr Guyjov به نام Aynam

دانلود آهنگ جدید Batyr Guyjov به نام Aynam

دانلود آهنگ ترکمنی Mustafo Bayramov به نام Shoker Edyan

 • 4:14
 • 118  بازدید

دانلود آهنگ ترکمنی Mustafo Bayramov به نام Shoker Edyan

دانلود اهنگ ترکمنی مصطفی بایرام اف به نام شکر ادیان

دانلود آهنگ ترکمنی Mustafo Bayramov به نام Shoker Edyan

دانلود آهنگ جدید Jamshid Halmyradow به نام Maralym

 • 3:40
 • 44  بازدید

دانلود آهنگ جدید Jamshid Halmyradow به نام Maralym

دانلود آهنگ جدید جمشید حالمراد اف به نام مارالیم

دانلود آهنگ جدید Jamshid Halmyradow به نام Maralym

دانلود آهنگ جدید Palvan Atabayev به نام Bal Yaly

 • 3:21
 • 125  بازدید

دانلود آهنگ جدید Palvan Atabayev به نام Bal Yaly

دانلود آهنگ ترکمنی پلوان آتابای اف به نام بال یالی

دانلود آهنگ جدید Palvan Atabayev به نام Bal Yaly

دانلود آهنگ جدید Baxtjan Achilov به نام Ayna

 • 21:44
 • 55  بازدید

دانلود آهنگ جدید Baxtjan Achilov به نام Ayna

دانلود آهنگ ترکمنی باخت جان آچیل اف به نام آینا

دانلود آهنگ جدید Baxtjan Achilov به نام Ayna

دانلود آهنگ ترکمنی Dadish Aminov به نام Bak Sen

 • 20:59
 • 121  بازدید

دانلود آهنگ ترکمنی Dadish Aminov به نام Bak Sen

دانلود آهنگ ترکمنی دادیش امین اف به نام باک سن

دانلود آهنگ ترکمنی Dadish Aminov به نام Bak Sen

دانلود آهنگ جدید Dadish Aminov به نام Gitding

 • 21:39
 • 129  بازدید

دانلود آهنگ جدید Dadish Aminov به نام Gitding

دانلود آهنگ ترکمنی دادیش امین اف به نام گیتدینگ

دانلود آهنگ جدید Dadish Aminov به نام Gitding

دانلود آهنگ ترکمنی Dovlet Kerimberdiyev به نام Yene Gorsedim

 • 22:43
 • 56  بازدید

دانلود آهنگ ترکمنی Dovlet Kerimberdiyev به نام Yene Gorsedim

دانلود آهنگ جدید ترکمنی دولت کریم بردی اف به نام ینه گورسدیم

دانلود آهنگ ترکمنی Dovlet Kerimberdiyev به نام Yene Gorsedim

دانلود آهنگ جدید Batyr Guyjov به نام Ruxsat Ber

 • 22:19
 • 45  بازدید

دانلود آهنگ جدید Batyr Guyjov به نام Ruxsat Ber

دانلود آهنگ جدید Batyr Guyjov به نام Ruxsat Ber

دانلود آهنگ جدید Bagtjan Achilov به نام Yar Yar

 • 11:39
 • 61  بازدید

دانلود آهنگ جدید Bagtjan Achilov به نام Yar Yar

دانلود آهنگ جدید باخت جان آچیل اف به نام یار یار

دانلود آهنگ جدید Bagtjan Achilov به نام Yar Yar